Զբոսաշրջային այցելությունների ցուցանիշն աճել է 18․7%-ով

Զբոսաշրջային այցելությունների ցուցանիշն աճել է 18․7%-ով

Համաձայն ՀՀ սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգով (ՍԷԿՏ) ստացված տվյալների`

-2016թ. հունվարդեկտեմբերին Հայաստան ընդհանուր այցելությունների թիվն ըստ քաղաքացիության կազմել է 867.008 (աճը նախորդ տարվա համեմատ (2.710.301) կազմել է 4.3%), որից. վիճակագրական տվյալներով զբոսաշրջային այցելությունների թիվը կազմել է 1.259.657, կամ 2015թ. նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ ցուցանիշն աճել է 5.7%-ով:

-2017թ. հունվար-դեկտեմբերին Հայաստան ընդհանուր այցելությունների թիվն ըստ քաղաքացիության կազմել է 398.143 (աճը նախորդ տարվա համեմատ (2.867.008) կազմել է 18.5%), որից. վիճակագրական տվյալներով զբոսաշրջային այցելությունների թիվը կազմել է 1494779, կամ 2016թ. նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ ցուցանիշն աճել է 18․7%-ով:

ՀՀ Զբոսաշրջության պետական կոմիտե